Cách cài đặt Dropplets trên Ubuntu 13.04 NGINX VPS
Dropplets là một nền tảng blog nhẹ với hệ thống file phẳng, nghĩa là nó không yêu cầu database như PostgreSQL hoặc MongoDB. Các bài đăng trên Dropplet cũng được viết bằng ngôn ngữ
Markdown cực kỳ thân thiện với user và nó bao gồm một thị trường chủ đề nơi bạn có thể mua các mẫu khác nhau cho blog của bạn (nếu bạn không muốn thiết kế của riêng mình). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có được Dropplets chạy trên server Ubuntu 13.04 có cài đặt Nginx.
2013-10-25
... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 139 Show 2521 - 2540 of 2766