Cách bắt đầu với Jekyll trên VPS Ubuntu
Jekyll là một trình tạo trang tĩnh đơn giản. Nó đưa các trang vào trong Markdown, Dệt may, Chất lỏng, HTML và CSS và xuất ra các trang HTML tĩnh hoàn chỉnh. Jekyll hoạt động tốt với GitHub Pages , nhưng có một số hạn chế - ví dụ: nó không đặc biệt dễ làm việc với các plugin . Vì vậy, lưu trữ một trang web Jekyll trên VPS của bạn có thể là một ý tưởng hay. Làm như vậy là dễ dàng!
2013-08-28
Cách cài đặt Authy và cấu hình xác thực hai yếu tố cho SSH
Sử dụng
xác thực hai yếu tố , giúp VPS của bạn an toàn hơn bằng cách không chỉ yêu cầu password hoặc SSH key mà còn cả mã thông báo nhạy cảm với thời gian do điện thoại của bạn tạo ra.
2013-08-15
... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 139 Show 2581 - 2600 of 2764