Thứ hai, 15/07/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Chef và Ruby với RVM trên VPS Ubuntu


Giới thiệu

Chef là một công cụ và khuôn khổ dựa trên Ruby open-souce cho phép bạn tự động hóa cao độ việc quản lý server của bạn và nhanh chóng triển khai VPS được cấu hình sẵn mà không yêu cầu bạn nhớ chính xác cách bạn nên cấu hình chúng.

Điều này ngày càng quan trọng vì phổ biến là có các server thử nghiệm, phát triển, database và production riêng biệt. Mỗi thứ đều sở hữu các tài nguyên và cấu hình riêng.

Cài đặt, cấu hình, cập nhật và duy trì một VPS duy nhất là một công việc lặp đi lặp lại tốn nhiều thời gian. Chef cho phép bạn dễ dàng hoàn thành việc triển khai tự động, nhất quán, có thể mở rộng.

Điểm mấu chốt, Chef tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn bằng cách cung cấp cho bạn một hệ thống tái sử dụng có cấu trúc.

Opscode, các nhà phát triển của Chef có một lệnh cài đặt nhanh chóng dễ dàng cho Ubuntu, tuy nhiên phương pháp cài đặt của họ không phù hợp nếu bạn muốn sử dụng Ruby on Rails. Thay vào đó, hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt một môi trường Ruby thực .

Bạn có thể mong đợi cài đặt Ruby bằng lệnh:

sudo apt-get install ruby

Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì ngay cả khi bạn không xử lý nhiều version Ruby trên VPS, bạn sẽ gặp vấn đề với các gem xung đột hoặc các dự án yêu cầu một version gem cụ thể. Trình quản lý version Ruby (RVM) giải quyết tất cả những vấn đề này một cách dễ dàng.

Lưu ý: Sử dụng rbenv thay vì RVM cũng có thể là một lựa chọn khả thi. RVM được chọn cho hướng dẫn này bởi vì tất cả mọi thứ đều bình đẳng, tốt hơn là có nhiều điện năng có sẵn và không cần nó, hơn là phát hiện ra bạn cần nó nhưng không thể có nó.

Bước 1: Cách cài đặt Ruby với Trình quản lý version Ruby

RVM có ba phần phụ thuộc: Bash, Curl và Git.

Bash được cài đặt theo mặc định, vì vậy chỉ hai cái còn lại phải được cài đặt bằng lệnh:

sudo apt-get install git-core curl

Như vậy, bây giờ ta có thể cài đặt RVM bằng lệnh:

sudo \curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby=1.9.3

Quá trình này sẽ mất 5-10 phút vì nó download các phụ thuộc và mã nguồn Ruby và xây dựng nó.

Lưu ý: Chef được phát triển dựa trên Ruby 1.9, đó là lý do tại sao ta cài đặt Ruby 1.9.3.

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo này:

* To start using RVM you need to run `source /usr/local/rvm/scripts/rvm`
    in all your open shell windows, in rare cases you need to reopen all shell windows.

Chỉ làm điều đó, chạy lệnh:

source /usr/local/rvm/scripts/rvm

Bây giờ, hãy xác minh Ruby được cài đặt đúng cách bằng lệnh:

ruby -v

Đối với version 32-bit của Linux, bạn sẽ thấy những thứ như sau:

ruby 1.9.3p448 (2013-06-27 revision 41675) [i686-linux]

Đối với version 64-bit của Linux, bạn sẽ thấy những thứ như sau:

ruby 1.9.3p448 (2013-06-27 revision 41675) [x86_64-linux]

Bây giờ hãy xác minh gem đã được cài đặt đúng cách bằng lệnh:

gem -v

Bạn sẽ thấy một số version như:

1.8.25

Nếu bạn không phải là nhà phát triển Ruby hoặc Rails, thì bạn có thể cần đặt 1.9.3 Ruby làm mặc định cho tất cả các shell mới bằng lệnh:

rvm use 1.9.3 --default

Lưu ý: Điều này sẽ overrides lên bất kỳ version Ruby nào đã được cài đặt trước đó.

Bước 2 - Cách cài đặt Chef

Cài đặt Chef hiện là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng với lệnh:

gem install chef --no-ri --no-rdoc

Bây giờ ta xác minh Chef được cài đặt tốt bằng lệnh:

chef-solo -v

Kết quả sẽ trả về một số version như:

Chef: 11.4.4

Ngoài ra, ta sẽ cài đặt ba tiện ích bổ sung hữu ích: Knife-Solo, Berkshelf và Foodcritic.

Knife-Solo là một plug-in cho công cụ dao Chef giúp các version cung cấp có thể thực hiện được với đầu bếp solo. Nó làm cho việc triển khai nhỏ trở nên dễ dàng bởi vì nó giúp bạn không phải chạy đầu bếp-khách hàng mà lần lượt yêu cầu một server đầu bếp.

Cài đặt nó bằng lệnh:

gem install knife-solo --no-ri --no-rdoc

Berkshelf giúp bạn tạo, group và kéo sách nấu ăn của bạn từ các file local , git và server đầu bếp.

Một số phụ thuộc phải được cài đặt trước cho Berkshelf bằng lệnh:

sudo apt-get install libxslt-dev libxml2-dev

Sau đó, cài đặt Berkshelf bằng lệnh:

gem install berkshelf --no-ri --no-rdoc

Bây giờ ta xác minh Berkshelf được cài đặt đúng cách bằng lệnh:

berks -v

Kết quả sẽ trả về một số version như:

Berkshelf (2.0.7)

Foodcritic giúp bạn tìm ra các vấn đề trong Sách dạy nấu ăn đầu bếp.

Cài đặt nó bằng lệnh:

gem install foodcritic --no-ri --no-rdoc

Sau đó, xác minh xem Foodcritic có được cài đặt chính xác hay không bằng lệnh:

foodcritic -V

Kết quả sẽ trả về một số version như:

foodcritic 2.2.0

Lưu ý: trong trường hợp bạn đang thắc mắc, các tùy chọn --no-ri --no-rdoc được sử dụng để bỏ qua việc tạo tài liệu.

Bước tiếp theo

Hướng dẫn này sẽ cài đặt Chef trên môi trường Ruby thực thích hợp cho việc phát triển phần mềm.

Mọi thứ gần như đã sẵn sàng để bắt đầu tự động hóa bằng cách tạo công thức nấu ăn của bạn hoặc sử dụng công thức của bên thứ ba.

Bài báo gửi bởi: Roger Waldron

Tags:

Các tin trước

Cài đặt và sử dụng Ranger, Trình quản lý tệp đầu cuối, trên VPS Ubuntu 2013-07-12
Cách triển khai ứng dụng Flask trên VPS Ubuntu 2013-07-03
Cách cài đặt và sử dụng màn hình trên server cloud Ubuntu 2013-07-01
Cách thiết lập firewall với UFW trên server cloud Ubuntu và Debian 2013-06-25
Cách cài đặt Gerrit trên Ubuntu Cloud Server 2013-06-18
Cách cài đặt diễn đàn Vanilla trên Ubuntu 12.10 2013-06-14
Cách giới hạn mức sử dụng CPU trên Ubuntu 12.10 2013-06-08
Cách cài đặt diễn đàn phpBB® trên Ubuntu 12.10 2013-06-06
Cách cài đặt Simple Machines® trên Ubuntu 12.10 2013-06-06
Cách thiết lập Red5 trên Ubuntu 12.10 2013-05-31