Thứ ba, 16/04/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt JBoss trên Ubuntu 12.10 64Bit


Màu đỏ có nghĩa là gì

Các dòng mà user cần nhập hoặc tùy chỉnh sẽ có màu đỏ trong hướng dẫn này! Phần còn lại chủ yếu phải là copy-and-paste.

JBoss là gì?

JBoss là một server ứng dụng Java open-souce mạnh mẽ được phát triển bởi RedHat. Nó có hỗ trợ đầy đủ cho JavaEE 6 Webprofile, nghĩa là bạn có hỗ trợ ngoại vi sau:
  • Servlet 3.0
  • JSF
  • Mặt server Java
  • EJB
  • JPA
  • CDI
  • Xác thực Bean

Ngoài ra, cũng có hỗ trợ cho các tính năng JavaEE khác như JMS, JAX-RS và JAX-WS.

Có thể tìm thấy thêm tài liệu ở đây .

Bước một — Cài đặt Java

Đầu tiên bạn phải kiểm tra xem bạn đã cài đặt java trên VPS của bạn chưa.

java -version

Khi gặp lỗi sau, bạn phải cài đặt nó.

-bash: java: command not found

Cài đặt Java.

apt-get update
apt-get install openjdk-7-jdk

Bước hai — Cài đặt JBoss

Bước tiếp theo là download version JBoss hiện tại là 7.1.1.

wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz

Bây giờ extract nó và di chuyển nó vào / usr / local / share / jboss.

tar xfvz jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz
mv jboss-as-7.1.1.Final /usr/local/share/jboss

Bước ba — Tạo user mới

Vì ta không muốn chạy nó dưới dạng root, bạn nên tạo một user mới được sử dụng để khởi động server JBoss.

adduser appserver

Đồng thời thay đổi quyền sở hữu của folder mới được tạo thành user mới.

chown -R appserver /usr/local/share/jboss

Bước tiếp theo sẽ là tạo một user mới cho console quản lý JBoss.

su appserver
cd /usr/local/share/jboss/bin	
./add-user.sh

Đến đây bạn nên tạo User quản lý mới bằng lệnh "a" và nhập tên user và password sau

What type of user do you wish to add? 
 a) Management User (mgmt-users.properties) 
 b) Application User (application-users.properties)
(a): a

Enter the details of the new user to add.
Realm (ManagementRealm) :    
Username : app1
Password : 
Re-enter Password :

Điều thực sự quan trọng là Realm có giá trị "ManagementRealm" vì đây là lĩnh vực dành cho console quản lý.

Bước bốn — Khởi động server JBoss

Sau bước này, bạn có thể khởi động server JBoss bằng lệnh sau.

./standalone.sh -Djboss.bind.address=yourserverip -Djboss.bind.address.management=yourserverip&

Bạn phải đặt địa chỉ ràng buộc vì nếu không thì JBoss chỉ có thể truy cập được từ localhost. Bạn cũng có thể đặt làm địa chỉ IP 0.0.0.0 nếu bạn không có IP tĩnh.

Để xác minh xem mọi thứ có hoạt động hay không, bạn có thể chuyển đến console quản lý.

http://yourserverip:9990/console

Bạn phải nhập tên user và password của user bạn đã tạo bằng add-user.sh.

Bạn sẽ thấy trang web sau:

JBoss 1

Để vào trang web root đã triển khai, bạn phải chuyển đến url sau.

http://yourserverip:8080/

Bạn sẽ thấy trang web sau:

JBoss 2

Để dừng server , bạn phải chạy lệnh sau.

./jboss-cli.sh --connect --controller=yourserverip:9999 command=:shutdown

Tags:

Các tin trước

Cách thiết lập RStudio trên server cloud Ubuntu 2013-04-16
Cách thiết lập Cherokee trên Ubuntu 12.10 / Debian 2013-04-12
Cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 12.10 x64 2013-04-04
Cách cài đặt OpenX trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt và sử dụng phpPgAdmin trên Ubuntu 12.04 2012-10-25
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 12.04 2012-06-05