Thứ năm, 18/04/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt và sử dụng tmux trên Ubuntu 12.10


Về tmux

tmux là một bộ ghép kênh terminal . Nó cho phép bạn truy cập một terminal tmux bằng nhiều terminal ảo.

tmux tận dụng mô hình client - server , cho phép bạn đính kèm terminal vào phiên tmux.

Điều này nghĩa là bạn có thể chạy đồng thời một số terminal trong một phiên tmux mà không tạo ra bất kỳ phiên terminal thực tế nào mới.

Điều này cũng nghĩa là ngắt kết nối đột ngột từ server cloud đang chạy tmux sẽ không giết chết các quy trình đang chạy bên trong phiên tmux.

tmux cũng bao gồm tính năng khung cửa sổ, nghĩa là bạn có thể chạy nhiều hơn một terminal trên một màn hình.

Các ưu điểm của mô hình client - server và tâm lý cửa sổ được thảo luận thêm bên dưới.

Cài đặt tmux trên VPS

Trước khi cài đặt tmux trên VPS, bạn nên cập nhật apt đảm bảo ta có các gói mới nhất.

sudo apt-get update

Sau đó cài đặt tmux:

sudo apt-get install tmux

Cách sử dụng cơ bản

Để bắt đầu một phiên tmux mới:

tmux

tmux sẽ tự động đăng nhập vào shell mặc định của bạn bằng account user của bạn.

Một điểm khác biệt là sự xuất hiện của dòng trạng thái tmux ở cuối màn hình. Nó sẽ hiển thị cho bạn thông tin về phiên tmux hiện tại của bạn.

Như hiện tại, bạn có thể coi đây như một terminal hoàn toàn mới. Trên thực tế, nó thực sự chỉ là một terminal mới chạy từ bên trong tmux.

Thiết bị terminal mới này được gọi là một cửa sổ trong ngữ cảnh của tmux. Hãy chia cửa sổ của ta thành hai ngăn .

tmux có thể được điều khiển bằng phím tiền tố (theo mặc định, Ctrl-b) và phím lệnh. Phím lệnh để tách thành hai ngăn là%. Từ bên trong tmux:

Ctrl-b %

Cửa sổ sẽ chia thành hai ngăn. Ngăn đầu tiên sẽ giữ lại tác phẩm từ trước khi tách. Thứ hai sẽ đăng nhập vào một terminal hoàn toàn mới.

Ta có thể chia ngăn thứ hai theo chiều ngang:

Ctrl-b "

Bây giờ ta có ba ngăn trong cửa sổ của ta . Nó sẽ giống như thế này:

ba ngăn

Để chuyển sang ngăn tiếp theo (các ngăn được đánh số từ trái sang phải, từ trên xuống):

Ctrl-b o

Thoát ra khỏi shell bằng exit sẽ phá hủy ngăn được liên kết. Các ô liền kề sẽ mở rộng để tận dụng không gian giải phóng.

Đóng cửa sổ cuối cùng sẽ kết thúc tmux.

Sử dụng Windows

Một bước trong ngữ cảnh phía trên các ô là cửa sổ. Windows hoạt động tương tự như các tab trong trình duyệt.

Khi tmux khởi động, nó cung cấp cho bạn một cửa sổ và một ngăn duy nhất bên trong cửa sổ.

Để tạo một cửa sổ mới:

Ctrl-b c

tmux sẽ tự động chuyển sang cửa sổ mới. Bạn có thể thấy cửa sổ mới được chỉ ra trong dòng trạng thái. Các cửa sổ được đánh số từ 0, vì vậy cửa sổ mới của ta là số 1.

Đến đây bạn có thể tạo các ngăn và xử lý cửa sổ này như ta đã làm trước đây. Ta thậm chí có thể tạo một cửa sổ khác. Ba cửa sổ của ta được đánh số 0, 1 và 2.

Để chuyển sang cửa sổ tiếp theo trong index :

Ctrl-b n

Để di chuyển ngược lại trong index :

Ctrl-b p

Cửa sổ cung cấp sự phân tách cụ thể hơn các tấm. Hai cửa sổ không bao giờ hiển thị cùng một lúc.

Tận dụng mô hình Máy khách- Server

Điều gì thực sự xảy ra khi bạn gọi tmux phức tạp hơn so với lúc ban đầu nó xuất hiện. tmux tạo ra một phiên mới. Sau đó, một cửa sổ duy nhất được tạo trong phiên. Một ngăn duy nhất được tạo trong cửa sổ.

Các phiên mới được tạo khi tmux được gọi. Đó là mức độ ngăn chặn ngữ cảnh cao nhất. Một version tmux được liên kết với một phiên duy nhất.

Khi bạn thoát khỏi shell cuối cùng trong ngăn cuối cùng trong cửa sổ cuối cùng của phiên, phiên sẽ kết thúc. Thay vì thoát hoàn toàn khỏi phiên, bạn có thể _detach_ khỏi phiên.

Một phiên sẽ tiếp tục chạy trong nền (tmux sẽ phân nhánh vào nền), chạy bất kỳ shell nào có trên nó khi bạn tách ra.

Khi bạn đính kèm lại vào phiên sau đó, bạn sẽ trở lại phiên ở trạng thái giống như khi bạn tách ra. Tất cả các cửa sổ và ngăn được giữ lại bởi phiên.

Điều này đặc biệt hữu ích để cho phép các quy trình chạy trên server riêng ảo trong khi không kết nối với VPS.

Để tách khỏi một phiên:

Ctrl-b d

Để đính kèm lại vào một phiên:

tmux attach -t [session name]

Các phiên, giống như cửa sổ, được đánh số bắt đầu từ 0. Nếu bạn quên phiên mình muốn đính kèm, bạn có thể xem các phiên hoạt động:

tmux list-sessions

Danh sách tất cả các phím lệnh có thể truy cập được bằng:

Ctrl-b ?

Tags:

Các tin trước

Cách quản lý tệp log với Logrotate trên Ubuntu 12.10 2013-04-18
Cách thiết lập ownCloud 5 trên Ubuntu 12.10 2013-04-18
Cách thiết lập RStudio trên server cloud Ubuntu 2013-04-16
Cách cài đặt JBoss trên Ubuntu 12.10 64Bit 2013-04-16
Cách thiết lập Cherokee trên Ubuntu 12.10 / Debian 2013-04-12
Cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 12.10 x64 2013-04-04
Cách cài đặt OpenX trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt và sử dụng phpPgAdmin trên Ubuntu 12.04 2012-10-25
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 12.04 2012-06-05