Thứ năm, 18/04/2013 | 00:00 GMT+7

Cách thiết lập ownCloud 5 trên Ubuntu 12.10


Màu đỏ có nghĩa là gì

Các dòng mà user cần nhập hoặc tùy chỉnh sẽ có màu đỏ trong hướng dẫn này! Phần còn lại chủ yếu phải là copy-and-paste.

Về ownCloud

ownCloud là một giải pháp Lưu trữ dữ liệu open-souce tương tự như Dropbox hoặc Google Drive. Người ta có thể lấy mã nguồn của nó và cài đặt nó ở bất cứ đâu anh ta / cô ta muốn và do đó có được nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu của bạn .

Phiên bản mới nhất của ownCloud tính đến thời điểm viết bài này là 5.0.4 và version đó sẽ được cài đặt trong hướng dẫn này.

Cài đặt LAMP Stack trên VPS

Trước hết, ta cần một LAMP (Linux, Apache, MySQL và PHP) để chạy ownCloud 5. Trước khi cài đặt nó, ta nên thực hiện một vài cập nhật và nâng cấp hệ thống.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Tiếp theo, ta cài đặt LAMP thực tế bằng lệnh sau:

sudo apt-get install lamp-server^

Lưu ý ký tự "^" ở cuối tên gói, điều quan trọng là phải gõ nó để LAMP được cài đặt đúng cách. Quá trình cài đặt sẽ nhắc bạn nhập password root MySQL, hãy nhớ nhập thông tin hợp lý và dễ nhớ.

Vậy là xong, bây giờ ta đã có một LAMP stack hoạt động hoàn toàn trên VPS của bạn .

Cài đặt MySQL và Database MySQL

Mặc dù ownCloud có thể sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu của nó, nhưng trong hướng dẫn này, ta sẽ sử dụng database MySQL cho dữ liệu nội bộ của ownCloud vì MySQL nhanh hơn SQLite.

Nhập thông tin sau để chạy cài đặt bảo mật MySQL:

sudo mysql_secure_installation

Nó sẽ nhắc bạn nhập password root MySQL của bạn. Nhập password bạn đã nhập khi cài đặt LAMP .

Nó sẽ yêu cầu bạn thay đổi password root , nhập "n" để không.

Nó sẽ yêu cầu bạn xóa những user ẩn danh, gõ "y" để có.

Nó sẽ yêu cầu bạn không cho phép đăng nhập root từ xa, hãy nhập "y" để có.

Nó sẽ yêu cầu bạn xóa database thử nghiệm và truy cập vào nó, gõ "y" để có.

Nó sẽ yêu cầu bạn reload các bảng quyền , gõ "y" để có.

Bây giờ ta có một cài đặt MySQL an toàn tại chỗ.

Cài đặt yêu cầu cho ownCloud

Trước khi có thể sử dụng đầy đủ ownCloud, ta cần cài đặt các thư viện bổ sung sẽ được dùng bởi ownCloud. Thực hiện như sau:

sudo apt-get install php5-gd php-xml-parser php5-intl smbclient curl libcurl3 php5-curl

Ubuntu sẽ cài đặt các thư viện bổ sung và bây giờ ta đã đáp ứng tất cả các yêu cầu hệ thống để ownCloud hoạt động.

ownCloud sử dụng các file .htaccess của Apache (bạn có thể tìm thêm thông tin về .htaccess tại đây ) cho các mục đích bảo mật. Tuy nhiên, để sử dụng chúng, ta cần bật hai module apache và chỉnh sửa cấu hình apache để cho phép file .htaccess.

Bây giờ ta cần bật mod_rewrite và mod_headers, các module Apache2 cần thiết để ownCloud hoạt động bình thường.

Hai module được đề cập được sử dụng cho các luật ghi lại URL, nghĩa là, chúng giúp Apache2 viết lại URL của một trang web nhất định theo cách thích hợp. module mod_headers được sử dụng để kiểm soát các tiêu đề phản hồi và yêu cầu HTTP.

Để bật mod_rewrite và mod_headers, hãy nhập như sau:

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers

Ngoài ra, ta phải thay đổi file cấu hình Apache2 để các luật ghi lại ownCloud hoạt động bình thường. Thực hiện như sau:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

Tại đó, tìm phần "<Directory / var / www />" và thay đổi phần sau:

AllowOverride None

đến

AllowOverride All

Nhấn Ctrl + X, sau đó nhấn Y, rồi nhấn Enter để lưu các thay đổi.

Bây giờ ta cần khởi động lại Apache2 để các thay đổi có hiệu lực:

sudo service apache2 restart
Vậy là xong, chuyển sang bước tiếp theo.

Download file nguồn ownCloud và cài đặt ownCloud 5

Bây giờ ta cần download các file nguồn của ownCloud 5 và đặt chúng vào folder tương ứng để web server có thể phục vụ các yêu cầu đúng cách.

Để download file nguồn ownCloud 5.0.4, hãy thực hiện như sau:

wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-latest.tar.bz2

Nó sẽ download version mới nhất của ownCloud 5. Bây giờ ta cần extract repository . Thực hiện như sau:

tar -xjf owncloud-latest.tar.bz2

Bây giờ ta cần di chuyển các file nguồn ownCloud trong folder thích hợp. Thực hiện như sau:

mv owncloud /var/www

Có các file nguồn ownCloud ở đúng vị trí là tốt, nhưng ta phải thay đổi một vài quyền đối với folder để ownCloud hoạt động bình thường. Thực hiện như sau:

cd /var/www
sudo chown -R www-data:www-data owncloud

Cài đặt database MySQL

Ta sắp hoàn thành, chỉ còn một việc cần làm trước khi bắt đầu cài đặt - cài đặt database MySQL phù hợp.

Đầu tiên, đăng nhập vào MySQL bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Nó sẽ nhắc bạn nhập password root , hãy nhập password bạn đã nhập khi cài đặt LAMP .

Tiếp theo, tạo một database mới bằng lệnh sau:

CREATE DATABASE owncloud;

Sau đó, chỉ định một user mới với các quyền thích hợp cho database mới:

GRANT ALL ON owncloud.* TO 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_password';

Đảm bảo thay thế "some_password" bằng password thực tế mà bạn mong muốn cho database MySQL của bạn .

Tin hay không tùy bạn, ta đã hoàn thành! Gõ "thoát" để thoát khỏi giao diện MySQL và trỏ trình duyệt của bạn đến http: // fqdn-of-your-server.tld / owncloud để truy cập cài đặt ownCloud 5.

Đảm bảo thay thế "fqdn-of-your-server.tld" bằng FQDN thực tế của server của bạn.

Sau đó, sau khi hộp thoại cài đặt mở ra, hãy điền thông tin chi tiết cho account administrator . Tiếp theo, nhập chi tiết database MySQL khi bạn cài đặt chúng ở bước trước và nhấp vào Kết thúc cài đặt .

Bạn đã đến phần cuối của hướng dẫn! Tận hưởng cài đặt ownCloud 5 mới của bạn.


Tags:

Các tin trước

Cách cài đặt và sử dụng tmux trên Ubuntu 12.10 2013-04-18
Cách quản lý tệp log với Logrotate trên Ubuntu 12.10 2013-04-18
Cách thiết lập RStudio trên server cloud Ubuntu 2013-04-16
Cách cài đặt JBoss trên Ubuntu 12.10 64Bit 2013-04-16
Cách thiết lập Cherokee trên Ubuntu 12.10 / Debian 2013-04-12
Cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 12.10 x64 2013-04-04
Cách cài đặt OpenX trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt và sử dụng phpPgAdmin trên Ubuntu 12.04 2012-10-25
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 12.04 2012-06-05