Thứ năm, 22/02/2018 | 00:00 GMT+7

Cách trỏ đến server tên DigitalOcean từ các công ty đăng ký tên miền phổ biến

DNS (Hệ thống domain ) là hệ thống đặt tên ánh xạ domain của server , như example.com , tới địa chỉ IP, như 203.0.113.1 . Đây là những gì cho phép bạn chuyển hướng một domain đến web server lưu trữ nội dung của domain đó chẳng hạn.

Nội dung này đã cũ, có thể không phù hợp với các phần mềm hiện tại

Tags:

Các tin liên quan