Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy Fedora nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-06

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Debian
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì virtual server đã chạy Debian nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-10-04

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Arch Linux
LAMP stack là một group phần mềm nguồn mở được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Arch Linux sử dụng trình cài đặt Pacman mạnh mẽ có thể download tất cả các gói yêu cầu mới nhất cho mỗi chương trình bằng một lệnh.
2012-09-07

Cách cài đặt Rails, Apache và MySQL trên Ubuntu với Passenger
Cài đặt Ruby on Rails và MySQL trên virtual server apache là bước đầu tiên để đưa các ứng dụng Ruby hoạt động và trực tuyến. Ba trình cài đặt hữu ích làm cho nhiệm vụ xây dựng server này dễ dàng hơn bao giờ hết.
2012-06-01

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 6
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-05-22

1 2 3 4 5 6 7 Show 151 - 168 of 168