Thứ hai, 15/04/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt và chạy ứng dụng Node.js trên Centos 6.4 64bit


Giới thiệu

Bài viết này phác thảo các bước cần thiết để chạy "Hello world" trong node.js + express, chạy trên cài đặt Centos 6.4 64 bit. Ta sẽ xây dựng version nguồn mới nhất (tại thời điểm này, v0.10.4) từ nhà cung cấp thượng nguồn.

Như đã viết trên trang chủ của họ, Node.js là một nền tảng được xây dựng dựa trên thời gian chạy JavaScript của Chrome để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng nhanh, có thể mở rộng. Đây là một nền tảng nhanh, hướng sự kiện và công cụ Javascript phía server được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web. Các server DigitalOceans là một cách hiệu quả về chi phí để cài đặt và bắt đầu nghiên cứu Javascript phía server và bulding hoặc triển khai các ứng dụng web với Node.js.

Cài đặt một VPS

Để bắt đầu, ta cần một server - ví dụ nhỏ nhất sẽ làm vừa đủ - và một ứng dụng client SSH (tức là Putty trên hệ thống Windows, Linux và Mac Os X thường có sẵn). Khi ta nhận được password root ban đầu của bạn , ta có thể ssh vào version . SSH vào VPS và thay đổi password root , nếu bạn chưa có. Có lẽ cũng nên cập nhật repository lên version mới nhất:

yum -y update

Thao tác này sẽ cập nhật phần mềm đã cài đặt trên VPS của ta lên version mới nhất.

Yum có thể mất vài phút, nhưng khi hoàn tất, ta cần chuẩn bị cài đặt phần mềm. Ta sẽ xây dựng Node.js từ nguồn mới nhất hiện có tại thời điểm viết bài này (v0.10.4). Để làm điều đó, ta cần "Công cụ phát triển". Đó là một group các công cụ để biên dịch phần mềm từ các nguồn.

yum -y groupinstall "Development Tools"

Lệnh này sẽ kéo một group "Công cụ phát triển" với các ứng dụng cần thiết để biên dịch node.js.

Ngoài ra, ta sẽ cài đặt màn hình GNU - một phần mềm cho phép ta kết nối với VPS của bạn , bắt đầu một phiên và tách khỏi nó. Ta có thể ngắt kết nối và kết nối sau đó hoặc từ một máy trạm khác và tiếp tục nơi ta đã rời đi. Nó rất tiện dụng, đặc biệt là trong quá trình phát triển ứng dụng, khi ta muốn tìm hiểu nội dung.

yum -y install screen

Cài đặt Node.js

Bây giờ ta đã sẵn sàng cài đặt Node.js từ các nguồn. Đầu tiên, ta sẽ chuyển đến folder / usr / src - nơi thông thường để chứa các nguồn phần mềm.

cd /usr/src

Bây giờ, ta chọn repository nguồn nén mới nhất từ trang web Node.js tại http://nodejs.org/download/.

wget http://nodejs.org/dist/v0.10.4/node-v0.10.4.tar.gz

Ta có thể và nên thay thế url và sử dụng version mới hơn của node.js, nếu có. Tiếp theo, ta đang extract các file nguồn và chuyển vào folder đó.

tar zxf node-v0.10.4.tar.gz
cd node-v0.10.4

Bây giờ nguồn cho Node.js đã được extract và ta đang ở trong folder nguồn. Bây giờ ta có thể chuẩn bị các lệnh trình biên dịch của bạn bằng cách thực hiện tập lệnh cấu hình:

./configure

Nó sẽ đọc các thuộc tính của hệ thống của ta để chuẩn bị cờ trình biên dịch. I E. nó có thể là một kiến trúc hệ thống (32 / 64bit, cờ cụ thể của CPU, v.v.). Với nó, ta đã sẵn sàng để thực sự biên dịch nguồn ngay bây giờ. Để làm điều đó, chỉ cần nhập:

make

Đây có lẽ là tác vụ tốn thời gian nhất ở đây: trên ví dụ VPS của tôi, mất khoảng 6 phút 34 giây để hoàn thành. Khi ta hoàn tất, ta cần cung cấp khả năng này trên toàn hệ thống:

make install

Lệnh mới nhất sẽ đặt các file binary đã biên dịch trong đường dẫn hệ thống, vì vậy tất cả user có thể sử dụng nó mà không cần cài đặt thêm. Theo mặc định, binary nút phải được cài đặt trong / usr / local / bin / node.

Cài đặt Express.js

Bây giờ ta đã cài đặt và hoàn tất Node.js, ta có thể bắt đầu phát triển ngay lập tức, triển khai một ứng dụng đã hoàn thành hoặc ta có thể tiến hành tạo ứng dụng Express.js của bạn . Trước tiên, ta sẽ sử dụng npm, trình quản lý module của các node , để cài đặt phần mềm trung gian và trình giám sát nhanh - một module hữu ích giúp ứng dụng của ta khởi động, giám sát các thay đổi file (tức là khi ta đang phát triển ứng dụng) và khởi động lại VPS khi cần .

CẬP NHẬT: Để có thể chạy file thực thi trong / usr / local / bin thông qua sudo, bạn phải thêm / usr / local / bin vào secure_path của bạn bằng visudo.

sudo visudo

Tìm kiếm secure_path và thêm phần sau vào nó: ": / usr / local / bin". Khi bạn đã hoàn thành việc đó, bây giờ bạn đã sẵn sàng cài đặt các module express và supervisor.

npm -g install express express-generator supervisor

npm -g install sẽ cài đặt module express và supervisor từ repository npm và cung cấp cho toàn bộ hệ thống. Lựa chọn -g trong lệnh này nghĩa là " global " - các lệnh express và supervisor sẽ có sẵn trên toàn bộ hệ thống.

Thêm user không có quyền

Bây giờ, vì lý do bảo mật, bạn nên tạo một user hệ thống thông thường và chạy nút trong account không quyền .

Để làm điều này, hãy thêm user trước. Bạn có thể thay thế "exampleuser" bằng bất kỳ tên nào bạn muốn.

useradd exampleuser

Ta có một user hệ thống mới. Thêm một password phù hợp cho user mới:

passwd exampleuser
Đăng xuất và đăng nhập lại với quyền user mới.

Điều này thay đổi shell đăng nhập của ta từ root ( user hệ thống) thành exampleuser ( user không có quyền có thể xâm phạm hệ thống với ít thiệt hại hơn).

Tạo một ứng dụng nhanh

Express là một framework mạnh mẽ và để tạo ứng dụng đầu tiên của ta , tất cả những gì ta phải làm là nhập:

express hello

Lệnh sẽ tạo một folder "xin chào" và cài đặt một số thông tin cơ bản cho một ứng dụng mới. Bây giờ ta nên nhập folder này và cài đặt các phụ thuộc express:

cd hello && npm install

Phần cài đặt npm của lệnh sẽ đọc tất cả các phụ thuộc module từ file package.json đã tạo và cài đặt nó từ repository npm.

Ta nên bắt đầu một phiên màn hình mới để có thể để ứng dụng nút chạy:

screen

Cuối cùng, ta có thể khởi động ứng dụng của bạn với sự trợ giúp của người giám sát mà ta đã cài đặt trước đó.

supervisor ./bin/www

Bây giờ ta có thể truy cập ứng dụng express đầu tiên của bạn tại IP VPS của bạn. Ví dụ http://123.456.78.90:3000/.


Tags:

Các tin trước

Cách cài đặt Squid Proxy trên CentOS 6 2013-04-04
Cách cài đặt Nagios trên CentOS 6 2013-03-29
Cách cài đặt OpenX trên CentOS 6 2013-03-29
Cách cài đặt PowerDNS trên CentOS 6.3 x64 2013-03-18
Cách cài đặt iRedMail trên CentOS 6.5 x64 2013-03-18
Cách cài đặt VirtualBox trên CentOS 6.3 x64 2013-03-17
Cách thiết lập NFS Mount trên CentOS 6 2012-09-18
Cách thêm swap trên CentOS 6 2012-08-17
Cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 6 với RVM 2012-07-02
Cách cài đặt Wordpress trên Centos 6 2012-06-28