Cách cấu hình cài đặt trang web WordPress đơn và nhiều trang với Nginx
WordPress là CMS (hệ thống quản lý nội dung) phổ biến nhất được sử dụng trên internet hiện nay. Các trang web WordPress có thể được phục vụ bằng server HTTP như Apache hoặc NGINX, trong khi Apache là một lựa chọn tuyệt vời để phục vụ các trang web, nhiều trang web đã chuyển sang NGINX vì kiến trúc hướng sự kiện có thể mở rộng, tài nguyên thấp và phân phối file tĩnh tốt hơn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cấu hình NGINX cho nhiều loại cài đặt WordPress khác nhau, bao gồm cấu hình nhiều trang, viết lại luật và sử dụng file .conf để áp dụng các cấu hình lặp lại.
2013-11-26

Cách triển khai ứng dụng Node.js bằng Systemd và Nginx
Khi triển khai ứng dụng web cho Server, bạn có thể chỉ cần sử dụng cùng một loại cài đặt như được sử dụng trong phát triển, tức là khởi động server bằng cách chạy “ruby app.rb” hoặc “node server.js” trong một terminal . Điều này rất đơn giản và dễ dàng, đồng thời cung cấp log hiển thị. Người ta thậm chí có thể sử dụng “screen” hoặc “tmux” hoặc “nohup” để nó tiếp tục chạy ngay cả khi phiên SSH bị ngắt. Điều này thật nguy hiểm: điều gì sẽ xảy ra nếu server bị treo và không có ai xung quanh để khởi động lại nó?
2013-11-26

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Debian 7
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy VPS. Từ viết tắt bao gồm Linux (L), MySQL (M) và PHP (P) của LAMP truyền thống hơn, nhưng chuyển đổi Apache cho Nginx (phát âm là engine x).
2013-10-31

Cách cài đặt Dropplets trên Ubuntu 13.04 NGINX VPS
Dropplets là một nền tảng blog nhẹ với hệ thống file phẳng, nghĩa là nó không yêu cầu database như PostgreSQL hoặc MongoDB. Các bài đăng trên Dropplet cũng được viết bằng ngôn ngữ Markdown cực kỳ thân thiện với user và nó bao gồm một thị trường chủ đề nơi bạn có thể mua các mẫu khác nhau cho blog của bạn (nếu bạn không muốn thiết kế của riêng mình). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có được Dropplets chạy trên server Ubuntu 13.04 có cài đặt Nginx.
2013-10-25

Cách phân phát nhiều blog ma trên một VPS bằng cách sử dụng server block Nginx
Ghost là một nền tảng blog mới tuyệt vời giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt và chạy blog. Nó tự hào có một giao diện sạch sẽ và một giao diện dễ sử dụng.
2013-10-21

Cách cài đặt TTRSS với Nginx cho Debian 7 trên VPS
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn quá trình cài đặt Tiny Tiny RSS với nginx và PostgreSQL trên Debian 7.0 VPS. Để cài đặt TTRSS, bạn cần hai thành phần thiết yếu: web server và database . Là một web server , ta sẽ sử dụng nginx và làm database PostgreSQL.
2013-10-07

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách cài đặt (LEMP) nginx, MySQL, PHP stack trên Arch Linux
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy Arch Linux nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-02

Cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 6
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-06-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 176 - 200 of 203