Cách xử lý sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04
Sandboxing là một kỹ thuật bảo mật máy tính tập trung vào việc cô lập một chương trình hoặc quy trình khỏi các phần của hệ thống mà nó không cần phải tương tác trong quá trình hoạt động bình thường. Khi một chương trình mới được bắt đầu, nó có tất cả các khả năng của user mà nó chạy. Những khả năng này thường nhiều hơn những gì chương trình cần để thực hiện chức năng của nó. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật khi một kẻ xấu thao túng chương trình để truy cập vào một số khả năng không được sử dụng của nó để làm điều gì đó mà chương trình thường không làm.
2020-09-16

Cách xác định phông chữ tùy chỉnh trong CSS với @ font-face và font-display
@font-face là một luật tại CSS được sử dụng để xác định phông chữ tùy chỉnh . Với @font-face , bạn cung cấp đường dẫn đến file phông chữ được lưu trữ trên cùng một server với file CSS của bạn. Luật này đã tồn tại khá lâu, nhưng có một thuộc tính mới hơn, font-display , mang đến một cấp độ tùy chọn tải mới.
2020-09-16

Cách tạo ảnh động với Animate.css
Hoạt ảnh có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm user đối với ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo ảnh động CSS theo cách thủ công bằng cách sử dụng CSS3 tiêu chuẩn, nhưng giải pháp này yêu cầu bảo trì và cấu hình đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Animate.css , tự mô tả nó là “một thư viện các hoạt ảnh trên nhiều trình duyệt, sẵn sàng sử dụng”. Những hình ảnh động “chỉ cần thêm nước” này cung cấp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho mọi nhu cầu tạo hoạt ảnh của bạn.
2020-09-16

Cách chuyển đổi các thành phần lớp React thành các thành phần chức năng bằng React Hooks
Bản phát hành alpha mới nhất của React đã giới thiệu một khái niệm mới gọi là Hooks . Hooks được đưa vào React để giải quyết các vấn đề chung . Tuy nhiên, chúng chủ yếu phục vụ như một sự thay thế cho các lớp học. Với Hooks, bạn có thể tạo các thành phần chức năng sử dụng các phương thức trạng thái và vòng đời.
2020-09-162020-09-16

Cách cài đặt và cấu hình Neo4j trên Ubuntu 20.04
Neo4j là database đồ thị ghi lại mối quan hệ giữa các node dữ liệu, trong khi database quan hệ truyền thống sử dụng các hàng và cột để lưu trữ và cấu trúc dữ liệu. Vì mỗi nút lưu trữ các tham chiếu đến tất cả các node khác mà nó được kết nối, Neo4j có thể mã hóa và truy vấn các mối quan hệ phức tạp với chi phí tối thiểu.
2020-09-15

Làm việc với JSON trong MySQL
Database SQL có xu hướng cứng nhắc. Nếu bạn đã từng làm việc với họ, bạn sẽ đồng ý rằng thiết kế database mặc dù có vẻ dễ dàng hơn nhưng trong thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Database SQL tin vào cấu trúc, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
2020-09-15

Cách cài đặt và sử dụng GoAccess Web Log Analyzer trên Ubuntu 20.04
GoAccess là một công cụ để theo dõi log web server trong thời gian thực. Nó được viết bằng C và sử dụng thư viện ncurses phổ biến cho giao diện console của nó, có thể được truy cập trực tiếp từ dòng lệnh.
2020-09-15

Xây dựng ứng dụng Việc cần làm bằng Django và React
Trong hướng dẫn này, ta xây dựng ứng dụng Todo bằng Django và React.
2020-09-15

Sao chép các đối tượng trong JavaScript
Đối tượng là khối cơ bản của JavaScript. Một đối tượng là một tập hợp các thuộc tính và một thuộc tính là một liên kết giữa khóa (hoặc tên) và một giá trị. Hầu hết tất cả các đối tượng trong JavaScript đều là các version của Object nằm trên cùng của chuỗi nguyên mẫu.
2020-09-15

7 cách triển khai kết xuất có điều kiện trong ứng dụng React
Với React, ta có thể xây dựng các Ứng dụng Trang đơn năng động và có tính tương tác cao. Một cách ta sử dụng đầy đủ tính tương tác đó là thông qua kết xuất có điều kiện.
2020-09-15

Gửi biểu mẫu AJAX bằng JQuery
Trong khi JavaScript vani tiếp tục bắt kịp JQuery về khả năng và tính nhất quán trên nhiều trình duyệt, thì việc xử lý các biểu mẫu gửi trong JavaScript vẫn có thể là một bãi mìn của các lỗi và sự không nhất quán.
2020-09-15

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 111 Show 151 - 175 of 2774